Artscala.pl Art Scala Impresariat ... kreacja pozytywnych wydarzeń , e-mail: biuro@artscala.pl
 
Strona Główna
Imprezy promocyjne  
Imprezy integracyjne
Galeria propozycje
Impresariat - atrakcje
Pełna oferta Agencji
Spotkania biznesowe
Pikniki interaktywne   
Wyjazdy motywacyjne
Szkolenia integracyjne    
Pracowaliśmy z...
Kontakt
Linki partnerskie
   
        

News & Updates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
      
                                                                      

  Treningi integracyjne dla firm - Szkolenia miękkie z zakresu komunikacji interpersonalnej
 


 • Przygotowania menagerów, dyrektorów, polityków do wystąpień publicznych i rozmów z  „trudnymi” dziennikarzami  
 • szkolenia trenerów wewnętrznych  
 • zajęcia doskonalące adoptowanie się do zmian, sztuka opanowywania kryzysów   
 • komunikacja w grupie  
 • treningi integracyjne    (ewentualne dodatkowe zajęcia rekreacyjno-integracyjne oferujemy w zakładce ("imprezy integracyjne"lub "pikniki firmowe" )
 • treningi doskonalące umiejętności w zakresie rozmów z klientem
 • techniki doskonalące  umiejętności w zakresie negocjacji, perswazji
 • abc asertywności 
 • treningi uczące technik ograniczających stres i zwiększających wydajność pracy
 • szkolenia dla asystentek ,wykłady i ćwiczenia  
 • treningi w zakresie budowania zespołu oraz doskonalące umiejętności kierowania grupą, z możliwością rozszerzenia o dynamiczne symulacje typu „survival” ,"team building" i "team coaching" (nowość!!!)                       
 • szkolenia interpersonalne dla służb hotelowych /wszystkie szczeble

 


 Szkolenia trenerów wewnętrznych

Ø       profilowanie osobowości

Ø     dynamika grupowa

Ø      motywacja

Ø      zaawansowane techniki komunikacyjne
  Treningi menedżerskie
                     

Ø         psychologia firmy

Ø      dynamika grupowa

Ø      ćwiczenia obrazujące zachowania zespołów

Ø       procesy decyzyjne

Ø       konflikty, przywództwo

Ø       organizacja czasu  Treningi i szkolenia z zakresu komunikacji w grupie 

Ø       struktura komunikacji: intencje komunikującego a odbiór przekazu. Czego powinienem być  
          świadomy, by rozumieć proces komunikacji?

Ø       fonacja, dystans werbalny: co robić, czego unikać?

Ø       psychologia projekcji: co rozmówca widzi, słyszy i myśli?

Ø       autonomia przekazu: werbalne gry i manipulacje

Ø       mowa ciała: gesty i ruchy oraz ich znaczenie

Ø       podniesienie jakości komunikacji w relacji klient – pracownik – przełożony

Ø       równowaga przekazu: jestem uległy, agresywny czy asertywny?

Ø       przyjmowanie krytyki, korygowanie, powracanie do utraconego wątku, scenariusz   
         asertywnego komunikatu

Ø       różnice w komunikacji męskiej i kobiecej: jak je wykorzystać?

Ø       co widać a czego nie widać, czyli blaski i cienie życia pracownika (wykład)

Ø       nauka technik antystresowychTreningi doskonalące adoptowanie się do zmian   sztuka opanowywania kryzysów

Ø         rozwój osobowości poprzez przemianę

Ø       specyfika kryzysów

Ø       ćwiczenia obrazujące schematy zachowań kryzysowych

Ø       ćwiczenia uczące akceptacji i przystosowania do nowych warunków "Treningi integracyjne" - uczące komunikacji i dynamiki grupowej

Zdając sobie sprawę z tego, że dwukrotne uczestnictwo w danym scenariuszu szkoleniowym powoduje powielanie wcześniejszych zachowań, tym z Państwa,którzy uczestniczyli już wcześniej w szkoleniach o tym samym schemacie zapewnimy oryginalne niepowtarzalne ćwiczenia;


Proponujemy uczestnictwo w różnych cyklach treningowych dopasowanych do wybranych przez Państwa szkoleń. I tak;


Ø       pleasure - dla wszystkich chętnych

Ø       adventure - dla lubiących niespodzianki

Ø       extreme - dla lubiących niebezpieczne sytuacje

 

  Na Państwa życzenie nasz doświadczony trener doradzi, który cykl będzie najlepiej odpowiadał szkolonej grupie, a jednocześnie współgrał z aktualną sytuacją Państwa firmy.

 

 
     Techniki doskonalące umiejętności w zakresie negocjacji i perswazji


Ø         techniki perswazji – jak przekonać do własnego stanowiska, poglądu, programu

Ø       jak używać argumentów w negocjacjach i dyskusjach

Ø       umiejętność podejmowania decyzji we właściwym czasie

Ø       nauka skuteczności języka pozawerbalnego (gest, mimika, ruch)

Ø       wykorzystywanie indywidualnych predyspozycji w prezentacji właściwego wizerunku firmy i 
          siebie

Ø       umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 

    Treningi doskonalące umiejętności w zakresie rozmów z  klientem 
 
       

Ø        uczestnicy poznają zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej i biznesowej, co 
          zwiększy ich efektywność podczas kontaktów z klientami.
Zdobędą wiedzę na temat 
          podstawowych rodzajów pytań, zasad słuchania i milczenia

Ø       poznanie zasad komunikacji interpersonalnej:

Ø       asertywność , pułapki komunikacyjne

Ø       techniki rozmowy z klientem

Ø       komunikacja interpersonalna i biznesowa

Ø       poznanie zasad rozmowy z klientem

Ø       rozmowa: jak ją prowadzić, jak słuchać, jak pytać, kiedy zamykać

Ø       symulacje rozmów – każdy uczestnik przeprowadza własną rozmowę. Analiza, omówienie, 
          korekta

 

::: Abc asertywności

Ø       komunikacja

Ø       abc asertywności

Ø       mechanizmy obrony osobowości

Ø       techniki obrony, przyjmowania krytyki, krytykowania i powracania do utraconego
          wątku

Ø       scenariusz asertywnego komunikatu
       Treningi relaksacyjne

Ø        stres w ciele i psychice

Ø       zasady wyrażania uczuć

Ø       ćwiczenia stabilizujące, rozluźniające, regresywne, autosedacyjne i twórcze
:::  Szkolenia dla asystentek Wykłady i ćwiczenia

Ø         struktura komunikacji: intencje komunikującego a odbiór przekazu. Czego powinienem być   
         świadomy, by rozumieć proces komunikacji?

Ø       fonacja, dystans werbalny: co robić, czego unikać?

Ø       psychologia projekcji: co rozmówca widzi, słyszy i myśli?

Ø       autonomia przekazu: werbalne gry i manipulacje

Ø       mowa ciała: gesty i ruchy oraz ich znaczenie

Ø       podniesienie jakości komunikacji w relacji klient – sekretariat oraz asystentka – przełożony

Ø       równowaga przekazu: jestem uległy, agresywny czy asertywny?

Ø       przyjmowanie krytyki, korygowanie, powracanie do utraconego wątku, scenariusz 
          asertywnego komunikatu

Ø       różnice w komunikacji męskiej i kobiecej: jak je wykorzystać?

Ø       co widać a czego nie widać, czyli blaski i cienie życia sekretarki (wykład)

Ø       nauka technik antystresowych, relaksacja.


 

::: "Team coaching"( ! ) "Najnowsze treningi interpersonalne uczące komunikacji , dynamiki grupowej i budowania zespołu oraz doskonalące umiejętności kierowania grupą";- w nowszy, niespotykany dotychczas sposób;                                                          Przebieg treningów wygląda następująco:

Na początku wyjazdu uczestnicy biorą udział w rozwojowych zajęciach psychologicznych:

 

Ø       Wykład i ćwiczenia.  Tematyka, w zależności od zapotrzebowania klienta, obejmująca 
         problemy stresu i jego    
         ograniczania, komunikacji interpersonalnej
i wewnątrz firmowej, asertywności czy    
         umiejętności menedżerskich, zawsze jednak zawierająca elementy integracji grupowej,  
         relaksacji i motywacji.

Ø       Scenariusz zajęć ustalany jest indywidualnie z klientem.

 


Następnie odbywają szereg zajęć, treningów typu: zajęcia sportowe, rajdy, zabawy w terenie, survival, paintball, turystyka krajobrazowa, historyczna itp., w towarzystwie konsultanta,
który prowadził wstępne szkolenie. Konsultant podczas tych zajęć ma status zwykłego uczestnika (!), dzięki czemu łatwo „wchodzi w grupę”, zyskuje jej zaufanie, w związku z czym może niezauważenie wpływać zarówno na cały zespół jak i na pojedyncze osoby.


Proponujemy uczestnictwo w różnych cyklach treningowych dopasowanych do wybranych przez Państwa grup pracowników, do których przydzieleni . I tak

Ø        pleasure -łatwe i przyjemne ( z możliwością zakończenia turniejem rycerskim, zmaganiami 
           kowbojskimi lub staropolskim interaktywnym widowiskiem)

Ø       adventure-z zaskakującymi niespodziankami także,tymi z dużą dawką adrenaliny i przeżyć

Ø        extreme - dla lubiących niebezpieczne sytuacje


 Skonstruujemy autorski program szkoleniowy odpowiadający dokładnie psychologicznemu profilowi i aktualnej sytuacji Państwa firmy

 


::: Przygotowania menagerów, dyrektorów, polityków do wystąpień publicznych i rozmów z  „trudnymi” dziennikarzami   
 

 Treningi dla menadżerów, dyrektorów, przedstawicieli firm, pracowników PR, szkoleniowców i trenerów wewnętrznych, rzeczników prasowych, samorządowców, polityków,
dziennikarzy, agentów firm ubezpieczeniowych.

Kurs obejmuje zarówno wiedzę, jak i zestaw ćwiczeń i symulacji z zakresu:


Przygotowania do współpracy z mediami

 • obcowanie z kamerą i mikrofonem, właściwy sposób bycia;
 • sztuka panowania nad przebiegiem wypowiedzi i emocjami;
 • terytorium merytoryczne i autoryzacja;
 • jak odpowiadać na kłopotliwe pytania.

Przygotowania do wystąpień publicznych

 • planowanie wypowiedzi;
 • istotne przeszkody w komunikacji międzyludzkiej utrudniające porozumienie;
 • sztuka interpretacji i wykorzystywanie jej do osiągnięcia zamierzonego celu;
 • ograniczenie tremy i konstruktywne wykorzystanie stresu;
 • jak wzbudzić zainteresowanie audytorium.

 

Autoprezentacja to świadome kierowanie wrażeniem jakie wywieramy na innych, czyli umiejętność   pokazywanie się takim, jakim chcę, żeby mnie inni widzieli -w kontaktach międzyludzkich, zawodowych, a zwłaszcza w kontekście wystąpienia publicznego.

 

Techniki aktorskie, pomocne w budowaniu  wystąpienia.

 • Świadomość oddechu i ekonomia jego użycia u mówcy
 • Podstawy emisji, artykulacji i intonacji głosu (ćwiczenia)
 • Optymalne wykorzystanie czasu wypowiedzi
 • Co to jest krasomówstwo? – wykorzystanie praktyczne
 • Podstawy form ruchu scenicznego – elegancja mówcy (ćwiczenia)
 • Sposoby opanowania i świadomego wykorzystania gestu (ćwiczenia)
 • Wykorzystanie pauzy jako środka ekspresji (ćwiczenia)
 • Techniki zaciekawiania słuchaczy – wątki poboczne
 • Praktyczne ćwiczenia krasomówcze – tematy wybrane losowo

Rozwinięcia umiejętności w zakresie negocjacji/perswazji

 • techniki perswazji - jak przekonać do własnego stanowiska, poglądu, programu;
 • jak używać argumentów w negocjacjach i dyskusjach;
 • umiejętność podejmowania decyzji we właściwym czasie.
 • nauka skuteczności języka pozawerbalnego (gest, mimika, ruch);
 • wykorzystywanie indywidualnych predyspozycji w prezentacji właściwego wizerunku firmy i siebie;
 •  umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

Zakres szkoleń może być dostosowany (także rozszerzany) do indywidualnych potrzeb Klienta. W swoim dorobku mamy między innymi osiągnięcia w zakresie przygotowywania do wystąpień telewizyjnych.


 

::: Szkolenia służb hotelowych-wszystkie szczeble


Uczestnicy poznają profil psychologiczny gościa hotelowego, jego oczekiwania i nastawienie, jak również sposób postrzegania hotelu z perspektywy klienta.

Zapoznają się ze sposobami kreowania odpowiedniej, zachęcającej atmosfery. Poznają podstawowe cechy pracy zespołowej, jak również specyficzne błędy, jakie typowy „team” popełnia.  
      

o          Podniesienie jakości komunikacji na wszystkich szczeblach w relacji personel – klient


o          Zrelaksowanie personelu


o
          Podniesienie jakości komunikacji między poszczególnymi działami hotelu

 


I     grupa:       recepcja + pion sprzedaży

II    grupa:      kelnerzy

III   grupa:      pokojowe + inspektorzy pięter +konserwatorzy

IV   grupa:       menedżment

 


Wykład i ćwiczenia grupa I : recepcja + pion sprzedaży:
o
         Perspektywa gościa – perspektywa personelu

o         Czym hotel jest dla personelu, czym dla gościa

o         Z jakiej perspektywy powinien postrzegać hotel personel

o         Co wie personel, czego nie wie klient

o         Czego klient ma prawo nie wiedzieć

o         Zasada informowania i nieingerowania

o         Pierwszy kontakt – rola pierwszego wrażenia

o         Rola uśmiechu

o         Komunikacja – informacja

o         Nie tylko informowanie – zachęcanie!

o         Udzielanie informacji

o         Łatwe

o         Szybkie

o         Szczegółowe

o         Jak to zrobić?

o         Rola ubioru i kreowanie imidżu

o         Podstawy psychologii projekcji

 

Wykład i ćwiczenia grupa II : kelnerzy:o
         Perspektywa gościa – perspektywa personelu

o         Czym restauracja jest dla personelu, czym dla gościa

o         Z jakiej perspektywy powinien postrzegać restaurację personel

o         Co wie personel, czego nie wie klient

o         Czego klient ma prawo nie wiedzieć

o         Pierwszy kontakt – rola pierwszego wrażenia 

o         Rola uśmiechu

o         Czynnik oczekiwania

o         Obecność na sali

o         Wymiana informacji między członkami personelu

o         Prace porządkowe

o         Postawa, ruchy, przekazy, które mogą być przez gości uznane za nieodpowiednie

o         Prawidłowe postawy, ruchy, przekazy

o         Swoboda zachowania – w jakich granicach?

o         Kelner / kelnerka – terapeuta / terapeutka

o         Psychologia żywienia i relaksacjiWykład i ćwiczenia grupa III : pokojowe + inspektorzy pięter + konserwatorzyo
         Perspektywa gościa – perspektywa personelu

o         Czym są hotelowe pomieszczenia dla personelu, czym dla gościa

o         Z jakiej perspektywy powinien postrzegać je personel

o         Co wie personel, czego nie wie klient

o         Czego klient ma prawo nie wiedzieć

o         Co personel powinien wiedzieć

o         Pierwszy kontakt – rola pierwszego wrażenia       

o         Rola uśmiechu

o         Rola „dzień dobry”

o         Czynniki napinające atmosferę

o         Czynniki rozluźniające atmosferę

·          Plan „zajęć” gościa a plan zajęć personelu

o         Godziny dla pewnych czynności

·          Kto się kogo boi?

o         Subtelne czynniki zachęcania i zniechęcania

·          Psychologia wakacji

·          Psychologia urlopów

 

Wykład i ćwiczenia grupa IV : menedżment

 
o
         Czym różni się zespół od grupy ludzi pracujących w jednym miejscu

o         Typowe zachowania grup ludzkich

o         Prawidłowe zachowania grup ludzkich

o         Czym różni się komunikacja interpersonalna od komunikacji wewnętrznej

o         Komunikacja pionowa – jak powinna wyglądać, a jak z reguły wygląda

o         Przekazywanie informacji

o         Blokowanie informacji

o         Zarządzanie informacją

o         Komunikacja pozioma – błędy i pułapki

o         Po co się komunikować?

o         Co będzie, gdy nie będziemy się komunikować?

 

Masaż bioenergetyczny-lekkie, „zabawowe” ćwiczenie integracyjne

Ćwiczenia oddechowe   - wzmacniające i „odblokowujące”

 

Trening autogenny Schultza  -pełne, głębokie ćwiczenie

 relaksacyjne, wprowadzające uczestników w stan 

 „alfa”. Uczestnicy leżą na kocach, słuchają głosu prowadzącego i muzyki

 

Autoprezentacja -wystąpienia publiczne

 

Ćwiczenia DODATKOWE (wszystkie grupy)

 

 


 
Copyrightby Artscala.pl (c)2010 Artscala.pl